Kausalitetsregel

Kausalitetsregel er en vigtig regel eller princip inden for forsikringsretten, som fastlægger, at et forsikringsselskab kun er forpligtet til at dække skader, der er direkte relateret til den forsikringsbegivenhed, der er dækket af forsikringstegningen. Hvis skaden skyldes en anden årsag, kan forsikringsselskabet ikke gøres ansvarlig.

Forsikringstagerens oplysningspligt

Det er også vigtigt for forsikringstagere at være opmærksomme på deres oplysningspligt. Hvis en forsikringstager giver urigtige oplysninger eller undlader at oplyse sit forsikringsselskab om skader, der vedrører en forsikringsbegivenhed, kan det føre til, at forsikringsselskabet ikke dækker den pågældende skade eller begivenhed.

Eksempel: Jens undlader at oplyse, at hans bil allerede havde været i en ulykke, før han købte forsikringen. Efterfølgende kommer Jens ud for endnu en trafikulykke, men da den tidligere skade ikke var oplyst, kan forsikringsselskabet nægte at dække den nuværende skade.

Kausalitetsreglen i Forsikringsaftaleloven

Kausalitetsreglen er fastsat i lov om forsikringsaftaler og er med til at sikre, at forsikringsaftaler er retfærdige og transparente for både forsikringsselskabet og den forsikrede. Det er derfor vigtigt, at forbrugere er opmærksomme på deres ansvar for at give korrekte og fuldstændige oplysninger ved indgåelse af en forsikringsaftale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.