Kapitalpension

En kapitalpension er en type pensionsordning, hvor man sparer op til sin pension ved at indbetale penge til en pensionsordning, som administreres af et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Det er dog ikke længere muligt at oprette eller indbetale til en kapitalpension.

Kapitalpension

Hvad er kapitalpension?

Kapitalpension er en individuel pension, hvor man selv bestemmer, hvor meget man vil indbetale, og hvor længe man vil spare op. Pengene bliver investeret, så de kan vokse i værdi over tid. Ved pensionsalderen vil den opsparede kapital udbetales enten som en engangsudbetaling eller som en løbende udbetaling over en periode.  

Udbetaling af kapitalpension

Kapitalpensionen kan udbetales til pensionsopspareren, når vedkommende har nået pensionsalderen og indtil 20 år efter denne alder. Beløbet kan udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende udbetaling over en periode. I nogle tilfælde er det også muligt at få udbetalt kapitalpensionen på et tidligere tidspunkt, herunder hvis;

  • Personen varigt får nedsat funktionsevne.
  • Personen rammes af en livstruende sygdom.
  • Personen dør inden pensionsalderen er nået.
  • Personen får udbetalt fra ordningen i utide.

Oprettelse

Kapitalpensionen kan ikke længere oprettes. Har du allerede en kapitalpension, kan du blot beholde denne uden at indbetale til opsparingen yderligere.

En kapitalpensionsordning er enten oprettet som en forsikringsordning, eller som en kapitalopsparing i et pengeinstitut, afhængigt af om det er en privattegnet eller en arbejdsgiveradministreret ordning i et ansættelsesforhold. Forskellen er, hvordan kapitalpensionen investeres.

  • I en forsikringsordning placeres kapitalen normalt i en eller flere investeringsfonde, som forsikringsselskabet administrerer.
  • I en kapitalopsparing i et pengeinstitut, skal pensionsopspareren typisk selv vælge, hvordan kapitalen skal investeres.

Hvad er en aldersopsparing?

Ønsker du en pensionsordning, som du fortsat kan indbetale penge til, kan du omlægge din kapitalpension til aldersopsparing. Aldersopsparingen er dog ikke fradragsberettiget, og man kan derfor ikke trække indbetalingen fra i sin skattepligtige indkomst.

Til gengæld skal du ikke betale afgift til staten, når du får udbetalt dine opsparede penge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.