Kammeradvokat

Kammeradvokat var oprindeligt en betegnelse for en advokat, der var ansat af kongen eller hoffet og bistod med juridiske spørgsmål. I dag består Kammeradvokaten af et privat advokatfirma, der er ansat af den danske stat og repræsenterer staten og dens institutioner i retssager og andre juridiske forhold.

Hvad er en Kammeradvokat?

En Kammeradvokat er en udpeget advokat, der er ansat af den danske stat til at udføre juridiske tjenesteydelser for den danske regering og dens myndigheder. Dette omfatter alt fra rådgivning og sagsbehandling til at føre sager i retssystemet og forhandle med både private og offentlige parter.

Formål

Kammeradvokaten er et privat advokatfirma, der er nedsat af Justitsministeriet med det primære formål at beskytte statens interesser og sikre, at retssystemet fungerer korrekt. De yder professionel juridisk rådgivning og bistand inden for forskellige områder af juraen, herunder selskabsret, arbejdsret, EU-ret og forvaltningsret.

Hvilke opgaver udfører Kammeradvokaten?

Kammeradvokatens opgaver spænder bredt inden for retlige forhold og omfatter blandt andet levering af juridisk rådgivning, sagsbehandling, retssagsførelse og forhandling på vegne af staten og statslige myndigheder.

Hvem er den nuværende kammeradvokat?

Kammeradvokatfirmaet Poul Schmidt er den nuværende Kammeradvokat og har været det siden 2015. Advokatfirmaet blev grundlagt i København i 1936 af højesteretssagfører Arne Kemp og blev senere overtaget af Poul Schmidt, da det offentlige embede blev nedlagt i 1936.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.