Kabinetsspørgsmål

Et kabinetsspørgsmål er et spørgsmål, der vedrører regeringens politik og dens samarbejde med parlamentet. Det er typisk et spørgsmål, der er så vigtigt for regeringen, at dens overlevelse afhænger af det.

Hvis et kabinetsspørgsmål stilles i parlamentet, forventes det normalt, at alle medlemmer af regeringen vil stemme på samme måde, og at hvis regeringen ikke får tilstrækkelig opbakning fra parlamentet, kan det føre til dens afgang.

Eksempler på kabinetsspørgsmål

Kabinetsspørgsmål kan omfatte spørgsmål om store politiske beslutninger, som f.eks. at indgå en international aftale, en stor finansiel forpligtelse eller en beslutning om at sende tropper i kamp. Det kan også omfatte et mistillidsvotum eller en vigtig afstemning om regeringsprogrammet.