Jus cogens

Jus cogens er et latinsk udtryk, som henviser til fundamentale og ufravigelige retsprincipper inden for international lov. Det betyder "ufravigelige normer" eller "bindende regler".

Disse normer er baseret på universelle menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og væsentlige principper i folkeretten. De kan ikke ændres eller fraviges ved kontrakt eller aftale mellem stater og kan heller ikke fraviges af interne love eller politiske beslutninger.

Eksempler

Nogle eksempler på jus cogens-normer er forbud mod tortur, slaveri, folkedrab og apartheid, retten til liv og retfærdig rettergang, og princippet om selvråderet for folket.

Overtrædelse af jus cogens-normer kan føre til alvorlige konsekvenser for stater, herunder sanktioner fra andre stater, internationale organisationer eller domstole.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.