Hvidvaskningsloven

Hvidvaskningsloven eller Hvidvaskloven er den lov, der har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. hvidvaskning refererer til den kriminelle praksis med at skjule ulovlige aktiviteter penge og lade som om de kommer fra legale kilder.

Hvad er Hvidvaskningsloven?

Hvidvaskningsloven er en lovgivning, der skal bekæmpe hvidvaskning af penge. Formålet med loven er at sikre, at virksomheder, banker og andre finansielle institutioner arbejder aktivt for at opdage og forhindre sådanne aktiviteter.

hvidvaskning kan omfatte penge, der stammer fra aktiviteter som sort arbejde, narkotikahandel, korruption, skatteunddragelse, menneskehandel og andre former for organiseret kriminalitet.

Hvem er omfattet af loven?

Loven er primært rettet mod finansielle institutioner, herunder banker, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsfonde og andre finansielle virksomheder. Disse selskaber er underlagt streng lovgivning og regulerende krav, som de er forpligtede til at overholde for at forhindre deres misbrug til ulovlige formål.

Kontantforbuddet i loven

Blandt de centrale bestemmelser i loven finder man kontantforbuddet under § 5, der fastsætter følgende:

  • Virksomheder, må ikke tage imod kontantbetalinger på 20.000 kr. eller mere. Dette gælder, uanset om pengene bliver betalt på én gang eller som flere betalinger, der er forbundne eller ligner det.
  • Betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort, som er udstedt i andre lande, må ikke blive brugt til at købe ting i Danmark. På samme måde er det heller ikke tilladt at tage de penge, der er tilbage på disse kort, og få dem udbetalt i kontanter i Danmark.

Hvad er straffen for at overtræde Hvidvaskloven?

Personer eller virksomheder der overtræder loven vil blive straffet med bøde, sanktioner som suspendering eller blive straffet personligt. Afhængigt af straffens alvorlighed kan sanktionerne variere. Bøderne er typisk betydelig store for at afspejle alvoren af overtrædelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.