Husfredskrænkelse

Husfredskrænkelse referer til handlingen med at trænge ind i en persons bolig uden tilladelse eller lovligt grundlag og uden samtykke fra boligejeren eller beboerne. Det kan også referere til andre handlinger, der forstyrrer roen og freden i en persons bolig, såsom støjende adfærd, hærværk eller chikane.

Husfredskrænkelse i Straffeloven

I Danmark er husfredskrænkelse en strafbar handling i henhold til Straffelovens § 264. Straffen kan være bøde eller fængsel i op til et år. Hvis der er anvendt vold eller trusler mod personer i boligen, vil straffen øges.

Relaterede ord

Ejendomsret