Husfredskrænkelse

Husfredskrænkelse referer til handlingen med at trænge ind i en persons bolig uden tilladelse eller lovligt grundlag og uden samtykke fra boligejeren eller beboerne. Det kan også referere til andre handlinger, der forstyrrer roen og freden i en persons bolig, såsom støjende adfærd, hærværk eller chikane.

Husfredskrænkelse i Straffeloven

I Danmark er husfredskrænkelse en strafbar handling i henhold til Straffelovens § 264. Straffen kan være bøde eller fængsel i op til et år. Hvis der er anvendt vold eller trusler mod personer i boligen, vil straffen øges.

Relaterede ord

Ejendomsret

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.