Hovedforhandling

Hovedforhandling er en juridisk term, der bruges i forbindelse med en retssag eller en retlig proces. Ordet henviser til den centrale fase i en retssag, hvor parterne mødes for en dommer eller ret og fremlægger deres argumenter og beviser i sagen.

Hovedforhandling i straffesager

I straffesager er det under en forhandling, at retten tager stilling til sagen og træffer sin afgørelse. Hovedforhandlingen er normalt den sidste fase i en retssag, efter at forberedende retsmøder og eventuelle indledende proceduremæssige spørgsmål er blevet behandlet.

Du kan læse mere om, hvordan forhandlinger i straffesager foregår på Domstolestyrelsens hjemmeside her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.