Hovedforhandling

Hovedforhandling er en juridisk term, der bruges i forbindelse med en retssag eller en retlig proces. Ordet henviser til den centrale fase i en retssag, hvor parterne mødes for en dommer eller ret og fremlægger deres argumenter og beviser i sagen.

Hovedforhandling i straffesager

I straffesager er det under en forhandling, at retten tager stilling til sagen og træffer sin afgørelse. Hovedforhandlingen er normalt den sidste fase i en retssag, efter at forberedende retsmøder og eventuelle indledende proceduremæssige spørgsmål er blevet behandlet.

Du kan læse mere om, hvordan forhandlinger i straffesager foregår på Domstolestyrelsens hjemmeside her.