Hvad er en hardshipklausul?

En hardshipklausul er en bestemmelse i kontrakten, som giver parterne mulighed for at ændre og tilpasse kontrakten i tilfælde af uforudsete omstændigheder, som gør det svært eller umuligt at opretholde kontrakten på den oprindelige måde. I erhvervskontrakter er det almindeligt at inkludere en hardshipklausul.

Hvordan fungerer klausulen?

Hardshipklausulen kan aktiveres, hvis der opstår udefrakommende hændelser, som ikke var forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som gør det uretfærdigt, byrdefuldt eller umuligt for en part at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Det kan f.eks. være en naturkatastrofe, en krig, en ændring i lovgivning eller økonomiske forhold.

En hardshipklausul kan typisk kun aktiveres, hvis der er væsentlige og uforudsete omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde den oprindelige aftale. Samtidig er det en forudsætning, at en part forsøger at indhente en ændring af kontrakten gennem forhandlinger, før hardshipklausulen aktiveres.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en hardshipklausul ikke giver en part frihed til at ophæve kontrakten eller at undlade at opfylde sine forpligtelser. Det er derimod en mulighed for at tilpasse kontrakten, så den bedre passer til de nye omstændigheder. Det er også vigtigt at bemærke, at det er op til en domstol at afgøre, om en situation opfylder betingelserne for at aktivere hardshipklausulen.

Relaterede ord:

Force majeure