Grønt regnskab

Et grønt regnskab er et regnskab, som indeholder en opgørelse af, hvordan virksomheden har påvirket miljøet. Det oplyser bl.a. om ressourceforbrug, affald og CO2-udslippet. Indtil 2015 var nogle bestemte virksomheder forpligtet til at offentliggøre deres miljøregnskab. Det er nu frivilligt, om virksomheder ønsker at udarbejde og offentliggøre regnskabet.

Formålet med at lave et miljøregnskab er, at der kommer gennemsigtighed på markedet om, hvordan virksomhederne påvirkede miljøet. På den måde kan virksomheden også blive klar over, hvor meget den belaster miljøet og forbedrer disse forhold. Oplysningerne kan også være med til at bekæmpe greenwashing, hvor virksomhederne påstår, at deres produkter er mere klimavenlige, end de faktisk er.

Hvilke oplysninger indeholder et grønt regnskab?

De oplysninger, der findes i det grønne regnskab, bruges til at se, hvilken påvirkning virksomheden har på miljøet. Det er derfor oplysningerne som affald, CO2-udslippet, forbrug af vand, energi og råvarer, samt hvor meget og hvilken type forurenede stoffer der er i produktionen.

Sådan holder man øje med miljøbelastning i dag

Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil lave og offentliggøre deres grønne regnskab. Danske virksomheder skal dog stadig bruge PRTR-registret, som står for Pollutant Release and Transfer Register. EU kræver, at bl.a. landbrug og store industrielle anlæg rapporterer om, hvordan virksomheden belaster miljøet, og hvilke forurenede stoffer de udleder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.