Gaveafgift

Gaveafgift er en afgift, der pålægges visse gaver, når de gives mellem personer, der ikke er nært beslægtede eller gift med hinanden. Der er tale om en afgift på den økonomiske værdi af gaven og beregnes som en procentdel af denne værdi.

Gaveafgift

Hvad siger loven?

Boafgiftsloven er den lov i Danmark, der regulerer afgiften på arv og gave. Loven fastsætter, at arv og gaver i visse tilfælde er afgiftspligtige. Afgiften kaldes også for boafgift eller arveafgift. Boafgiftsloven omfatter tre typer af arv og gave, som kan være afgiftspligtige, herunder;

  • Dødsboer – Afgiften betales af arvingerne på det samlede beløb, som de modtager fra dødsboet.
  • Gaver – Afgiften betales af modtageren af gaven, hvis gavens værdi overstiger visse beløbsgrænser.
  • Udstedelse af gavebrev – Afgiften betales af giveren, når der udstedet et gavebrev med henblik på at give en gave i fremtiden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.