Forvaltningsakt

En kvalifikationsakt er en handling, hvor myndighederne tildeler en enkeltperson eller en sammenslutning en retlig kvalifikation. Dette kan ske ved registrering eller vurdering af visse kriterier, som for eksempel i forbindelse med forvaltning eller regulering af en bestemt branche eller aktivitet.

En sådan kvalifikation kan give en person eller en sammenslutning en række rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen. Omvendt kan fratagelse af en sådan kvalifikation fratage en person eller en sammenslutning af dets retlige status eller legalitet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.