Forvaltningsakt

En kvalifikationsakt er en handling, hvor myndighederne tildeler en enkeltperson eller en sammenslutning en retlig kvalifikation. Dette kan ske ved registrering eller vurdering af visse kriterier, som for eksempel i forbindelse med forvaltning eller regulering af en bestemt branche eller aktivitet.

En sådan kvalifikation kan give en person eller en sammenslutning en række rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen. Omvendt kan fratagelse af en sådan kvalifikation fratage en person eller en sammenslutning af dets retlige status eller legalitet.