Kvalifikation

Kvalifikation refererer generelt til de nøglekriterier, egenskaber, viden, erfaring, evner eller krav, der er nødvendige for at opnå eller udføre noget specifikt. Begrebet kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, men det henviser typisk til en bestemt standard eller kvalifikationsniveau, der skal opfyldes.

Oprindelse

Ordet "kvalifikation" stammer fra det latinske ord "qualificatio", der er dannet af "qualis" (betyder "hvordan") og "facere" (betyder "at gøre" eller "at danne"). "Qualificatio" refererede oprindeligt til handlingen eller processen med at give noget bestemte egenskaber eller karakteristika, der gør det unikt eller adskiller det fra andre.

Kvalifikation inden for beskæftigelse

I forbindelse med beskæftigelse eller arbejde refererer kvalifikation til de færdigheder, uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendig for at udføre en bestemt stilling eller rolle effektivt. Det kan omfatte formelle kvalifikationer som akademiske grader, certifikater eller licenser, såvel som praktisk erfaring eller specialiserede færdigheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.