Forsamlingsfrihed

Forsamlingsfrihed er en grundlæggende frihed i Danmark, som giver danske borgere ret til at samles og udtrykke deres meninger og holdninger offentligt. Retten til forsamling er en sikret frihed i Grundloven.

Hvad er forsamlingsfrihed?

Forsamlingsfrihed er en grundlæggende ret i Danmark, som er beskrevet i Grundloven. Det betyder, at enhver person har ret til at samles og udtrykke sin holdning offentligt sammen med andre mennesker. Det forudsætter dog, at forsamlingen foregår fredeligt og uden våben. Forsamlingsfrihed kan foregå via;

  • Demonstrationer
  • Møder
  • Optog
  • Koncerter
  • Andre former for offentlige begivenheder

Forsamlingsfrihed i Grundloven

Forsamlingsfriheden er beskrevet i § 79 i Grundloven. Denne paragraf fastsætter, at enhver borger har ret til uden forudgående tilladelse at samles. Forsamlingsfriheden kan dog begrænses af hensyn til den offentlige sikkerhed, orden, sundhed, eller hvis der er nødvendigt for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) fastlægger også retten til forsamlingsfrihed. Artikel 11 i EMRK fastslår, at enhver har ret til frihed for fredelig forsamling og til frihed for foreningsdannelse, herunder ret til at danne og slutte sig til fagforeninger med henblik på at beskytte sine interesser.

Hvornår er en demonstration ulovlig?

Ligesom i Danmark er retten til forsamlingsfrihed ikke absolut og kan begrænses i henhold til loven for at beskytte den offentlige sikkerhed, orden, sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Enhver begrænsning af forsamlingsfriheden skal være proportionel, og det vil sige;

  • At begrænsningen skal være klart defineret.
  • At formålet med begrænsningen skal være legitimt.
  • At begrænsningen skal være forholdsmæssig i forhold til formål, der søges opnået.
  • At begrænsningen skal være baseret på lovgivning.

Borgerne skal desuden have mulighed for at appellere begrænsningen i retten.

Kræver det tilladelse at afholde demonstration?

Som udgangspunkt kræver det ikke en tilladelse at afholde demonstration eller anden forsamling, da disse friheder er grundlovssikret rettigheder. Men politiet skal informeres om forsamlingen. Der kan dog være visse undtagelser til denne regel, hvor tilladelse alligevel er påkrævet.

Eksempel: Kommunen kan kræve en tilladelse til demonstrationer på visse offentlige steder eller forsamlinger af en vis størrelse og karakter.

Relaterede ord

Foreningsfrihed

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.