Forpagtning

Forpagtning er en juridisk aftale, hvor en person får tilladelse til at bruge og drifte en ejendom eller et stykke jord, der tilhører en anden person, mod betaling af en aftalt pris. Forpagtning kan omfatte alt fra landbrugsmarker til erhvervsejendomme og boliger.

Forpagtning - Læs mere her

Hvad er forpagtning?

Forpagtning er en form for lejeaftale udenom lejelovgivningen. Aftalen er også benævnt som forpagtningsaftalen, hvor den ene part (forpagteren), får ret til at drive en ejendom eller et stykke jord, der tilhører den anden part (bortforpagteren), mod betaling af en aftalt pris eller anden form for kompensation.

Hvad er en forpagtningsaftale?

En forpagtningsaftale eller en forpagtningskontrakt er den juridiske aftale, der bestemmer aftaleparternes vilkår og betingelser i forpagtningsforholdet. Sådanne aftaler kan være langvarige eller kortvarige afhængigt af, hvad der er aftalt mellem parterne. I Danmark skal en forpagtningskontrakt indgås skriftligt.

Hvad indeholder kontrakten?

Kontrakten indeholder typisk oplysninger om ejendommen eller jordstykket, herunder hvilken type ejendom der er, og hvad forpagteren har ret til at bruge jorden til, f.eks. landbrug, eller skovbrug. Aftalen indeholder også betingelser for, hvordan jorden skal passes, og hvilke afgrøder der kan dyrkes.

Forpagtning af jord

Ved forpagtning af jord kan der være tale om forskellige former for jordbrug, såsom dyrkning af afgrøder eller opdræt af husdyr. Love og regler omkring forpagtning af jord er i høj grad reguleret af Landbrugsloven. Loven har til formål at sikre, at forpagteren har rettigheder og pligter i forhold til at forvalte jorden, mens ejeren stadig har ejendomsretten til jorden. Nogle af de vigtigste regler om forpagtning af jord omfatter følgende;

  • Forpagtningskontrakten skal være skriftlig og underskrevet af både forpagteren og bortforpagteren.
  • Kontrakten skal angive omfanget af det forpagtede areal, forpagtningsperioden og eventuelle begrænsninger i forhold til anvendelse af jorden.
  • Forpagteren er ansvarlig for at forvalte jorden på en bæredygtig og ansvarlig måde.
  • Jordejeren har ret til at besigtige jorden og undersøge, om forpagteren overholder forpligtelserne i henhold til kontrakten.
  • Forpagteren har normalt ret til at foretage mindre ændringer på jorden, så længe det ikke skader jordens frugtbarhed eller får ud over ejerens interesser.
  • Kontrakten kan opsige af aftaleparterne i henhold til aftalebetingelserne.
  • Hvis kontrakten udløber, og der ikke er aftalt en ny forpagtningsperiode, vil forpagteren normalt have ret til at fortsætte med at forvalte jorden på samme vilkår, indtil bortforpagteren opsiger kontrakten.

Hvad er forskellen på forpagtning og leje?

Forpagtning og leje er to forskellige juridiske begreber, der bruges til at beskrive forskellige typer af aftaler.

Forpagtning bruges typisk inden for landbrugssektoren, hvor en forpagter får ret til at bruge og drive en ejendom, som tilhører bortforpagter mod betaling.

leje bruges til at beskrive en aftale, hvor en lejer får ret til at bruge et lejemål til beboelse eller kommercielle lokaler, f.eks. butikker eller kontorer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.