Formynder

Er en person eller en institution, der er udpeget til at tage vare på en anden persons interesser og træffe beslutninger på deres vegne. Normalt vil en formynder være udpeget, fordi personen ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller sine interesser.

Hvad er en formynder?

En formynder er en person, der har ansvaret for at tage vare på en anden persons interesser og beslutninger, når denne person ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Formynderen kan være

  • En værge for et barn eller en voksen med en mental eller fysisk funktionsnedsættelse.
  • En advokat eller anden professionel, der repræsenterer en person i retlige eller økonomiske anliggender.

Hvad er formålet med formynderskab?

Formålet med formynderskab er at beskytte personer, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv på grund af alder, sygdom, skade eller nedsat mental eller fysisk kapacitet. Det kan være et barn, hvis forælde er gået bort, eller det kan være et voksent menneske med demens.

Hvilke ansvarsområder arbejder formynderen med?

En formynder kan have en række forskellige ansvarsområder afhængigt af omstændighederne. Det kan involvere at administrere og træffe beslutninger om en persons;

  • Finansielle anliggender
  • Juridiske anliggender
  • Personlige anliggender
  • Formue- og ejendomsretlige anliggender
  • Uddannelsesmæssige anliggender
  • Sundhedsmæssige anliggender

Hvor længe varer et formynderskab?

Formynderskab kan være midlertidigt eller permanent, da det vil afhænge af personens vilkår. Et barn tildeles en midlertidig værge, indtil barnet kan tage vare på sig selv og sin økonomi, mens en person med demens vil have brug for en permanent formynder.

Hvem kan blive formynder?

I Danmark kan en person blive forkynder, hvis personen er myndig (dvs. over 18 år) og har den nødvendige mentale og følelsesmæssige kapacitet til at varetage opgaven. Når det gælder børn, vil der normalt blive udpeget en værge til at tage vare på deres interesser, indtil de når myndighedsalderen.

I nogle tilfælde kan professionelle, såsom advokater eller socialarbejdere, blive udpeget som formyndere. Det kan også være en person, der står den pågældende nært, såsom en ægtefælle eller et familiemedlem. Derudover kan domstolene også udpege en formynder, hvis der ikke er nogen naturlige personer, der kan påtage sig opgaven.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.