Forkyndelse

Er den officielle meddelelse af en retslig handling, f.eks. en stævning eller en dom til de personer, der er involveret i sagen. Forkyndelse sikrer, at alle parter får besked om, hvad der foregår i sagen. Herved får de mulighed for at tage stilling og forsvare deres rettigheder og interesser.

Forkyndelse -  Læs mere her

Forkyndelse af stævning

Forkyndelse af en stævning betyder, at den part, der har rejst sagen (stævneren), officielt meddeler den anden part (sagsøgte) om, at der er anlagt sag mod dem, og om de krav, der er rejst i sagen.

Hvordan foregår forkyndelse?

Forkyndelse sker normalt ved, at en tredjepart, typisk en sagfører eller dommer, overbringer stævningen til den sagsøgte personligt eller ved at aflevere stævningen på den pågældendes bopæl eller arbejdsplads. Det kan også ske ved, at stævningen bliver offentlig bekendtgjort i et dagblad eller på anden måde.

Digital forkyndelse

Digital forkyndelse indebærer formidling af sagsskrifter, såsom anklageskrifter og domsafsigelser via E-Boks. Det betyder, at parterne får besked om, at de kan tilgå sagsskrifterne digitalt, og at de kan læse og downloade dokumenterne fra deres E-Boks.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.