Forhåndsbesked

En erklæring fra en myndighed om, hvordan en given lov eller regel vil blive tolket og anvendt i en konkret situation. Det kan være en skriftlig eller mundtlig erklæring, der gives til en person, der ønsker at afklare, hvordan en bestemt lov vil blive fortolket i deres tilfælde.

I hvilke sager anvendes forhåndsbeskeder?

Forhåndsbeskeder anvendes ofte i skattesager, hvor en virksomhed eller en person ønsker at afklare, hvordan deres skattepligt vil blive håndhævet i en given situation. Skattevæsenet giver også forhåndsbesked om, hvordan skattepligten vil blive håndteret i en bestemt situation, så der handles i overensstemmelse hermed.

Hvad er en bindende forhåndsbesked?

En bindende forhåndsbesked er en erklæring fra en myndighed om en given lov eller regel, som bliver bindende for myndigheden i fremtiden. Det vil sige, at myndigheden ikke kan ændre sin tolkning eller praksis på området, medmindre der sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller retspraksis.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.