Fordelingsplan

En fordelingsplan referer typisk til en plan eller en aftale for fordeling af noget mellem flere parter eller modtagere. Det kan f.eks. være en fordelingsplan for en økonomisk støtteordning, hvor midlerne skal fordeles mellem forskellige projekter eller organisationer.