Følgeseddel

En følgeseddel er et dokument, der følger med en levering af varer fra afsenderen til modtageren. Det bruges til at beskrive indholdet af leveringen og indeholder relevante oplysninger om varerne, såsom antal, beskrivelse, vægt og andre detaljer. Følgesedlen bekræfter leverancen af varen.

Hvad er en følgeseddel?

En følgeseddel er et dokument, der følger med en forsendelse eller en levering. Det fungerer som en bekræftelse af, at varen er blevet afsendt eller modtaget korrekt. Følgesedlen bruges af både afsenderen og modtageren som en form for kvittering og dokumentation for leverancen.

Den giver også mulighed for at kontrollere, om alle varer er modtaget korrekt, og om der eventuelt er skader eller mangler.

Hvad er formålet med en følgeseddel?

En følgeseddel har flere formål. Først og fremmes kan den dokumentere varens detaljer og følger forsendelsen fra afsender til modtager. Derudover tjener følgesedlen følgende formål:

  • Forebyggelse af risici - Den reducerer risikoen for fejllevering og beskadigelse ved at give klare oplysninger om varernes håndtering.
  • Juridisk bevis – Følgesedlen fungerer som et juridisk bevis for afsendelse og modtagelse af varer, som kan bruges i tilfælde af tvister.
  • Effektiv lagerstyring – Den hjælper med at optimere lagerstyring og logistik ved at give information om leverede og tilgængelige varer.
  • Regnskabsmæssig relevans – Følgesedlen anvendes til at registrere og dokumentere varernes ind- og udgange samt deres værdi i regnskabsmæssig sammenhæng.

Hvad er forskellen mellem en faktura og en følgeseddel?

En faktura og en følgeseddel er to forskellige dokumenter, der bruges i forbindelse med en handelstransaktion. Selvom de begge indeholder vigtig information, er der nogle forskelle mellem dem.

En faktura er et dokument, der udstedes af sælgeren til køberen som bevis på det udestående beløb, der skal betales. Den bruges til at anmode om betaling fra køberen og registrere transaktionen i sælgerens regnskab. Fakturaen kan også bruges som dokumentation i forbindelse med momsangivelser og bogføring.

En følgeseddel bruges til at følge en forsendelse fra sælgeren til køberen. Følgesedlen bruges til at dokumentere, hvad der er blevet sendt, og den følger normalt med forsendelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.