Flowchart

Flowchart er en visuel repræsentation af en proces, system, arbejdsplan eller en forretningsproces. Det bruges ofte til at illustrere trinene i en operation eller den logiske rækkefølge af en handling. Flowcharts består af forskellige symboler og linjer, der forbinder symbolerne for at vise forbindelsen mellem trinene.

Hvad er et flowchart?

Et flowchart er en visuel repræsentation af en proces, procedure eller sekvens af trin ved hjælp af symboler og forbindelseslinjer. Det bruges ofte til at illustrere, hvordan en bestemt opgave eller aktivitet udføres, ved at vise trinene i rækkefølge og de beslutninger, der tages undervejs.

Et flowchart er også kendt som et rutediagram eller flowdiagram.

Formål

Flowcharts bruges i mange forskellige områder og industrier, herunder softwareudvikling, projektledelse, produktionsstyring og forretningsprocesser. De er nyttige, fordi de giver en klar og struktureret oversigt over, hvordan en handling eller en proces udføres. Dette er særligt nyttigt, når man ønsker at finde ineffektive arbejdsgange eller processer i forløbet.

Flowcharts symboler og deres betydning

I et flowchart bruger man typisk forskellige symbolske repræsentationer til at illustrere forskellige elementer i et system, en proces eller en plan. Nogle af de mest almindelige symbolske repræsentationer inkluderer:

  • Rektangler – Rektangler bruges normalt til at repræsentere processer eller handlinger i en flowchart. Disse kan være handlinger som "udfør beregning", "tag beslutning" eller "udfør handling".
  • Diamanter – Diamanter bruges normalt til at repræsentere beslutninger eller valg i en flowchart. Disse kan være valg som "er betingelse opfyldt?" eller "hvad er værdien af X?".
  • Pile – Pile bruges normalt til at repræsentere retningen af flowet i en flowchart. Disse pile kan være enten envejs- eller tovejspile afhængigt af flowet i systemet eller processen.
  • Terminalsymboler – Terminalsymboler bruges normalt til at repræsentere starten eller slutningen af en flowchart. Disse kan være symboler som "start" og "slut".
  • Forbindelseslinjer – Forbindelseslinjer bruges normalt til at forbinde forskellige elementer i en flowchart. Disse linjer viser normalt retningen af flowet mellem processer, beslutninger og terminalsymboler.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er en fastsat standard for symbolske repræsentationer i en flowchart. Forskellige organisationer og fagområder kan have deres egne specifikke symboler og betydninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på den kontekst og brugergruppe, som flowchartet er beregnet til.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.