Fission

Fission er en proces, hvor et selskab overfører en del af eller samtlige af sine aktiver og passiver til andre selskaber ved at tildele sine deltagere aktier eller kontanter. Det indebærer overførsel af aktiver og passiver til eksisterende eller nye selskaber. Fission er en måde at reorganisere selskaber på.

Fission - Læs mere her

Fission og fusion

Fission, også kaldt spaltning og fusion af selskaber er to modstående transaktioner inden for virksomhedsområdet.

  • Fission beskriver en proces, hvorved et selskabs aktiver og passiver spaltes eller opdeles i flere dele og overdrages til andre selskaber.
  • Fusion af selskaber en derimod en proces, hvor to eller flere selskaber går sammen og danner et nyt selskab.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.