Fio

Er en forkortelse for `Fee In and Out` og er en betegnelse indenfor handelskontrakter. Fio kan optræde som klausul i relation til et certeparti. Fio-klausulen bevirker, at bortfragteren ikke er forpligtet til at laste samt losse det aftalte gods.

Når fragten ankommer til havnen, er det charterselskabets ansvar at håndtere lastning og losning, og bortfragteren vil ikke blive pålagt nogen ekstra gebyrer eller ansvar for denne proces.