Finansielle virksomheder

Finansielle virksomheder er virksomheder, der er involveret i finansielle aktiviteter, herunder indsamling og administration af penge og investeringer. Disse virksomheder er typisk reguleret af finanstilsynsmyndigheder og skal overholde specifikke regler og retningslinjer for at beskytte forbrugerne og opretholde finansiel stabilitet.

Hvilke virksomhedstyper omfatter finansielle virksomheder?

De typer af virksomheder, der anses for at være finansielle virksomheder i Danmark, omfatter følgende;

  • Banker
  • Forsikringsselskaber
  • Investeringsfonde
  • Børsmæglere
  • Kreditforeninger
  • Pantebanker
  • Pensionskasser

Hvilke love regulerer finansielle virksomheder?

Finansielle virksomheder i Danmark er reguleret af en række love og regler, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Derudover er der en række EU-forordninger og -direktiver, som også skal efterleves. Nogle af de centrale love i Danmark er;

Disse bekendtgørelser fastsætter krav til finansielle virksomheder i forhold til kapitaldækning, risikostyring, investorbeskyttelse, fortrolighed og god forretningsskik. Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med virksomhederne.

God skik for finansielle virksomheder

God skik for finansielle virksomheder er en samling af retningslinjer og standarder, som virksomheder skal følge for at opretholde tilliden og sikkerheden i den finansielle sektor. Nogle af de centrale principper for god skik inkluderer gennemsigtighed, ansvarlighed, respekt for kundernes interesser og beskyttelse af personlige oplysninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.