Filmformodningsreglen

Filmformodningsreglen er en del af den danske ophavsret beskrevet under Oprethavsloven, der fastsætter visse regler omkring indspilning af film. Reglen er beskrevet under § 58 og betyder, at hvis en person indgår en aftale om at medvirke i en film, så lan personen ikke modsætte sig;

  • At der bliver lavet eksemplarer af filmen
  • At den bliver spredt til almenheden
  • At den bliver fremført offentligt
  • At den bliver forsynet med tekst eller tale på et andet sprog

Dog er der visse undtagelser til reglen, herunder allerede eksisterende værker, drejebøger, dialoger og musikværker, som er frembragt med henblik på fremstillingen af filmen, samt filmens hovedinstruktør.

Yderligere bestemmelse i reglen

En yderligere bestemmelse i reglen er, at hvis en ophavsmand til en producent af billed- eller lydoptagelsen overdrager sin ret til at gøre et værk tilgængeligt for almenheden gennem udlejning af optagelserne, så har ophavsmanden ret til et rimeligt vederlag fra producenten for udlejningen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.