Favor testamenti

`Favor testamenti` betyder ´testators vilje´ og referer til arveretten, hvor testatorens ønsker skal tilgodeses i videst muligt omfang. Det betyder at et testamente, som afviger fra eller er i strid med arveretslige love og regler, skal tolkes og opfyldes i det omfang, der er muligt i henhold til loven.

Hvis der findes et gyldigt testamente, vil arv blive baseret på testatorens ønsker, som er angivet i testamentet. Dette kan betyde, at arvinger, som normalt ville have modtaget en del af ejendommen ifølge arveloven, ikke vil modtage noget, hvis testatoren har bestemt dette i sit testamente.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.