Factoring

Factoring er en finansiel service, hvor en virksomhed sælger sine udestående fakturaer eller fordringer til en tredjepart, der kaldes en faktor. Denne tredjepart, faktoren, betaler virksomheden en del af fakturabeløbet med det samme, typisk en procentdel af fakturabeløbet, og tager derefter ansvaret for at inddrive beløbet fra de skyldige kunder.

Hvad er factoring?

Factoring er er en form for finansiering, hvor virksomheden sælger sine fakturaer eller kundefordringer til et factoringselskab. Factoring giver virksomheden mulighed for at få betaling for deres salg med det samme, i stedet for at skulle vente på, at kunden betaler.

Der er to primære typer af factoring:

  • Recourse Factoring – Her bærer virksomheden stadig en del af risikoen. Hvis kunden ikke betaler fakturaen, skal virksomheden tilbagekøbe den fra faktoren.
  • Non-Recourse Factoring – I denne type factoring overtager faktoren al risiko for manglende betaling. Hvis kunden ikke betaler, påvirker det ikke virksomheden direkte.

Sådan foregår det

Når en virksomhed sælger sine fakturaer til et factoringselskab, modtager de en del af betalingen med det samme. Factoringselskabet tager derefter ansvaret for at opkræve resten af betalingen fra kunden. Dette fjerner den administrative byrde for virksomheden og giver dem mulighed for at fokusere på deres kerneaktiviteter.

Hvilke virksomheder anvender factoring?

Factoring er især udbredt inden for brancher, hvor lange kreditperioder er normen, f.eks. i produktion, detailhandel og servicevirksomheder. Det er dog vigtigt at bemærke, at factoring indebærer nogle omkostninger, da factoringselskabet tager en procentdel som gebyr.

Virksomheder bør nøje overveje omkostningerne i forhold til de fordele, de opnår ved at frigøre likviditet og reducere risikoen for dårlige betalinger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.