Eventualmekanismen

Eventualmekanismen eller også kaldt koncentrationsprincippet betyder, at parterne i en retssag skal stræbe efter at fremlægge deres påstande, argumenter og beviser så tidligt som muligt i retssagsprocessen. Hensigten er at undgå unødvendige forsinkelser i en given sag.