EU-konkurrenceret

EU-konkurrenceret er et sæt af regler om fri konkurrence og konkurrenceret i det fælles europæiske handelsmarked. Regelsættet er beskrevet i EF-traktaten, og bestemmelserne gælder for alle medlemslande i EU. Den danske konkurrencelov er udarbejdet i overensstemmelse med EF-traktatens lovgivning.

Hvad er EU-konkurrenceret?

EU-konkurrenceret er en samling af love og regler, der har til formål at sikre fair og fri konkurrence på tværs af EU’s indre marked. Det omfatter regler for fusioner og opkøb af virksomheder, statsstørre og misbrug ad dominerende stilling på erhvervsmarkedet.

Hvor står EU-konkurrenceretten beskrevet i?

EU-konkurrenceretten er primært beskrevet i EU-traktaten og følgende forordninger;

  • Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).
  • Forordning (EF) nr. 1/2002 om gennemførelse af reglerne for konkurrence, der er fastsat i EF-traktatens artikel 101 og 102.
  • Forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og opkøb af virksomheder.

Derudover har EU-kommissionen udarbejdet en række vejledninger og retningslinjer, der forklarer, hvordan konkurrenceretten skal forstås og håndhæves.

Regulering af den frie konkurrence

Konkurrenceretten sikrer, at virksomheder konkurrer på lige vilkår, og at forbrugerne har adgang til de bedste produkter og tjenester til de mest konkurrencedygtige priser. EU-kommissionen overvåger markedet og håndhæver konkurrenceretten ved at iværksætte undersøgelser, udstede bøder og træffe andre foranstaltninger mod virksomheder, der overtræder reglerne.

Hvad betyder konkurrenceretten for danske virksomheder?

For danske virksomheder med udenlandske handelsforbindelser betyder EU-konkurrenceretten, at de skal overholde de samme regler som virksomheder i andre EU-lande. Hvis danske virksomheder overtræder konkurrencereglerne, kan de blive udsat for bøder andre sanktioner fra EU-kommissionen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.