Elektronisk signatur

Elektronisk signatur, også kendt som digital signatur er en elektronisk form for underskrift, der bruges til at godkende elektroniske dokumenter og transaktioner. Det er en metode til at bekræfte en persons identitet og deres accept af indholdet i det elektroniske dokument.

NemID og MitID

NemID og MitID er fælles elektroniske signatur-løsninger i Danmark, der bruges til at logge på en række offentlige og private tjenester og underskrive elektroniske dokumenter. Mens NemID var den egentlige første signaturform, er MitID den nyeste elektroniske signaturløsning i Danmark.

Juridisk bindende

Elektronisk signatur er juridisk bindende i Danmark i henhold til Lov om elektroniske signaturer (Digitaliseringsstyrelsen). Denne lov fastsætter reglerne for, hvornår en elektronisk signatur er juridisk bindende, og hvilke krav der stilles til sikkerheden i den elektroniske signaturproces.

Krav i loven

Loven stiller krav om, at en elektronisk signatur skal være unik og sikker, og at det skal være muligt at verificere en persons identitet, når de underskriver et elektronisk dokument. Derudover stiller loven krav om, at den elektroniske signaturproces skal være sikker og beskyttet mod manipulation.

Krav til digital signatur

Både privatpersoner og virksomheder kan få en digital signatur, men for at få den elektroniske signatur skal man opfylde visse krav, herunder;

  • Personer skal være fyldt 15 år
  • Personer skal kunne fremvise gyldig billedlegitimation
  • Personer skal kunne bevise sin identitet
  • Personer skal være registreret med et dansk CPR-nummer

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.