Ekstradition

Ekstradition er en retsproces, hvor en person, der er blevet anklaget eller dømt for en forbrydelse i et land, kan blive udleveret til det land, hvor vedkommende skal stilles til regnskab for forbrydelsen.

Ekstradition kan ske på grundlag af en international ekstraditionsaftale mellem lande, eller den kan ske på grundlag af international lovgivning. Formålet er, at personer der er blevet anklaget for en forbrydelse, kan blive retsforfulgt og dømt i det land, hvor forbrydelsen blev begået.