Eksekutor

En eksekutor er en person eller en bobestyrer, der er bemyndiget af en domstol til at udføre en dom eller et testamente. Deres opgave er at sørge for, at de testamentariske ønsker eller retsafgørelser bliver udført. Det kan være at distribuere ejendom eller aktiver i henhold til en persons sidste vilje eller en domstols beslutning.

En eksekutor fungerer som en slags administrator for en persons ejendom efter deres død.

Gå i dybden med dødsbo her.