Eksekutivt tvangsmiddel

Eksekutivt tvangsmiddel betyder en form for tvang, der anvendes af en myndighed for at opnå opfyldelse af en dom eller en afgørelse. Dette kan inkludere tvangsauktioner, tvangssalg af ejendomme, eller andre midler der tvinger en person til at overholde en afgørelse.