Ejendomsfunktionær

En ejendomsfunktionær er en person, der er ansat et sted til at administrere og vedligeholde en eller flere ejendomme. Funktionærens arbejdsområder er mangeartede, men fælles for disse ansatte er, at de er omfattet af bestemmelserne i Funktionærloven.

Hvad er en ejendomsfunktionær?

En ejendomsfunktionær er en stillingsbetegnelse for en person, der er ansat efter reglerne i Funktionærloven. Som navnet afslører, er funktionærens primære funktioner i relation til ejendomme. I arbejdslivet har funktionæren mange forskellige navne, herunder; vicevært, pedel, ejendomsinspektør mv.

Hvad laver en ejendomsfunktionær?

Funktionærens kan være ansat på forskellige områder og have følgende opgaver;

  • Føre tilsyn med bygninger, anlæg og installationer på en eller flere ejendomme.
  • Udføre reparationer og andre byggetekniske funktioner
  • Ansvarlig for affald og affaldssortering
  • Ansvarlig for vedligeholdelse af grønne områder (klipning af hæk, slå græs, legepladser mv.)
  • Ansvarlig for vedligeholdelse af indendørsarealer (vaskerum, kælder mv.)
  • Kontoropgaver (administration, køb, kommunikation med lejere og andre interessenter mv.).

Funktionærloven

Funktionærloven er den lovmæssige ramme, der regulerer alle funktionæransættelser, herunder også ejendomsfunktionærer. Til forskel fra andre lønmodtagere, er funktionæransatte, ansat under særligt beskyttede regler i forbindelse med ferie, sygdom, opsigelse, opsigelsesvarsel, fratrædelse og godtgørelse. En ejendomsfunktionær vil typisk være ansat med en funktionærkontrakt.

Du kan læse alt om funktionærkontrakt og Funktionærloven her.

Du kan også gå i dybden med Funktionærlovens bestemmelser her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.