Ejendomsdom

En ejendomsdom er en dom, der træffes af en domstol i en sag, der handler om rettigheder eller forpligtigelser, der er knyttet til en fast ejendom. Det er den person, der ejer ejendommen, der modtager ejendomsdommen, da vedkommende ikke kan dokumentere sin adkomst til ejendommen.

Hvad handler ejendomsdomme om?

Ejendomsdomme kan være sager om forskellige lovovertrædelser i forbindelse den givne faste ejendom, herunder;

Hvilken lov regulerer ejendomsdomme?

Ejendomsdomme og mortifikationsdomme er reguleret i Retsplejelovens § 476 og § 477. Her informeres om adgangen til at søge ejendomsdom samt om retsvirkningerne af sådanne domme. Bestemmelserne fastsætter, at man kan søge om at få tildelt en ejendomsdom, hvis man har offentligt indkaldt den person, der i øjeblikket har ejendomsretten.

Hvis sagen drejer sig om fast ejendom, anlægges sagen ved byretten, hvor ejendommen befinder sig. Desuden handler loven om adgangen til at erhverve en mortifikationsdom på servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder.

Gå i dybden med Retsplejeloven her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.