Efterudlodning

Efterudlodning betyder, at der bliver udbetalt penge til de fordringshavere (personer eller virksomheder), der har efterstillede fordringer i et konkursbo. Efterudlodning sker kun, hvis der er penge tilbage i konkursboet, efter at alle andre fordringer er blevet betalt.

Du kan læse mere om udlodning af konkursbo her.