Efterstillede fordringer

Efterstillede fordringer er fordringer med lavere prioritet end fordringer, der skal betales først. Dette betyder, at efterstillede fordringer først bliver betalt, når alle andre fordringer i konkursboet er betalt. Hvis der ikke er nok penge tilbage i konkursboet til at dække efterstillede fordringer, vil de ikke blive betalt.

Konkurs og Skifteretten

En kreditor kan indgive en konkursbegæring på en person, hvis personen ikke har betalt kreditor som berettiget. Det er Skifteretten er den myndighed, som tager sig af konkurssager og konkursboets fordelingsret. En person eller virksomhed kan også indgive en konkursbegæring mod sig selv.

Læs mere om konkursbo og Skifteretten her.

Konkursloven

Reglerne om fordringer mod et konkursbo er reguleret i Konkursloven. Under § 97 og § 98 fastsættes, hvilken rækkefølge og hvordan efterstillede fordringer skal behandles i en Konkurs.

Gå i dybden med Konkursloven her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.