EBITDA

EBITDA står for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization" (indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortisering). Det er en økonomisk målestok, der ligner EBIT, men EBITDA går et skridt videre ved at fjerne afskrivninger og amortiseringer fra virksomhedens indtjening.

Hvad er EBITDA?

EBITDA står for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization" på engelsk, eller på dansk: "Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering". Afskrivninger og amortiseringer er ikke-likvide udgifter, der repræsenterer værdiforringelsen af aktiver over tid.

Formålet med EBITDA

Formålet med EBITDA er at give investorer og analytikere et bedre billede af en virksomheds driftsresultat og rentabilitet, uden at blive påvirket af finansielle faktorer som rente, skat, afskrivninger og amortiseringer. Ved at fjerne disse poster fra regnskabet søger man at isolere virksomhedens kerneforretning og dens evne til at generere indtjening fra driften alene.

Hvordan beregnes EBITDA?

  1. For at beregne EBITDA skal du først starte med virksomhedens nettoindtægter eller salgsindtægter. Dette er det beløb, virksomheden har tjent fra sin primære drift.
  2. Derefter skal du trække omkostningerne ved salg fra nettoindtjeningen. Omkostningerne ved salg inkluderer udgifter, der er direkte relateret til produktion eller levering af varer eller tjenester. Dette kan omfatte råvarer, direkte arbejdskraftsudgifter eller leveringsomkostninger.
  3. Næste trin er at fratrække driftsomkostningerne fra nettoindtjeningen. Driftsomkostningerne inkluderer udgifter, der er nødvendige for at opretholde virksomhedens drift, såsom leje, lønninger, marketingomkostninger osv.
  4. Derefter skal du tilføje afskrivninger og amortiseringer til resultatet. Afskrivninger og amortiseringer refererer til værdiforringelse af virksomhedens aktiver over tid. Disse omkostninger afspejler den gradvise nedbrydning eller udtømning af aktiver som f.eks. bygninger, udstyr eller immaterielle aktiver som patenter eller licenser.
  5. Endelig tilføjes renteudgifter, skatter og eventuelle andre ikke-driftsmæssige indtægter eller udgifter til resultatet.

Formlen for at beregne EBITDA ser således ud:

EBITDA = Nettoindtægter - Omkostninger ved salg - Driftsomkostninger + Afskrivninger + Amortiseringer + Renteudgifter + Skatter + Andre ikke-driftsmæssige indtægter/udgifter

Det er vigtigt at bemærke, at EBITDA ikke tager højde for visse omkostninger såsom renter og skatter, der kan være en væsentlig del af en virksomheds samlede økonomiske situation.

EBITDA margin

EBITDA-marginen måler forholdet mellem EBITDA og virksomhedens nettoindtægter og udtrykkes normalt som en procentdel. Det giver et indblik i, hvor stor en del af indtægterne der forbliver som EBITDA i forhold til den samlede indtjening. Formlen for EBITDA-marginen ligner EBIT-marginen.

EBITDA vs. EBIT

Mens både EBIT og EBITDA fokuserer på at isolere driftsindtjeningen, går EBITDA yderligere ved også at fjerne afskrivninger og amortiseringer. Dette gør EBITDA til en mere stringent måling af virksomhedens rentabilitet og driftseffektivitet.

Dog kan kritikere påpege, at EBITDA undlader at tage højde for de reelle omkostninger ved at opretholde og udvikle virksomheden, da afskrivninger og amortiseringer afspejler nedbrydningen af aktiver over tid.

Hvad betyder rentabilitet?

rentabilitet refererer til en virksomheds evne til at generere overskud i forhold til sine indtægter og investeringer. Det er et centralt mål for virksomhedens succes og økonomiske ydeevne.

Der er forskellige former for rentabilitet, såsom bruttofortjenestemargin, driftsrentabilitet (EBIT-margin), nettofortjenestemargin og EBITDA-margin, der hver især fokuserer på forskellige aspekter af virksomhedens drift og indtjening i forhold til dens omkostninger. Generelt indikerer høj rentabilitet, at virksomheden effektivt kan konvertere sine ressourcer og aktiviteter til overskud.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.