Dispositiv

Dispositiv er et retligt begreb, der betegner en regel eller en bestemmelse, der kan fraviges ved aftale. Dispositiv betyder altså, at en regel eller bestemmelse ikke er bindende for parterne, men at parterne selv kan beslutte, om de vil følge denne regel, eller om de vil fravige den.

Dispositiv kan f.eks. være en bestemmelse i en lov eller i en kontrakt, der ikke er bindende for parterne, men som parterne selv kan vælge at følge eller fravige. Dispositiv kan også være en retlig regel, der ikke er bindende, men som parterne selv kan aftale at følge eller fravige.

Dispositiv kontra Præskriptiv

I modsætning til dispositiv findes der også præskriptiv, som betyder en regel eller bestemmelse, der ikke kan fraviges ved aftale. Parterne skal derfor overholde reglen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.