Dekret

Dekret betyder en skriftlig bestemmelse, der er udstedt af en myndighed og har gyldighed som lov. I denne betydning bruges ordet typisk om formelle afgørelser, der er truffet af en myndighed (en regering eller et parlament), og som har retsvirkning.

Dekret

I en retlig sammenhæng kan ordet dog også være forstået som en domsafgørelse, selvom dette er atypisk. I stedet bruges betegnelser som dom, kendelse eller afgørelse om de domsafgørelser, der er truffet af en domstol.