Debitorstyring

Debitorstyring er en betegnelse for, at en virksomhed holder styr på hvilke af kunderne, som mangler at betale en regning til virksomheden. Når virksomheden har styr på, hvem der skylder penge, kan virksomheden nemlig sende rykkere for betalingen. På den måde forsøger virksomheden at mindske risikoen for, at kunderne slet ikke betaler.

Hvad er konsekvenserne ved, at man ikke laver debitorstyring?

Det er vigtigt for en virksomhed at have en god debitorstyring, fordi det hænger sammen med virksomhedens likviditet. Virksomheden kan nemlig risikere, at kunderne ikke betaler inden betalingsfristen, hvilket kan være til skade for virksomhedens likviditet. I sidste ende kan det betyde, at virksomheden selv får problemer med at kunne betale regninger i tide.

En virksomhed, som har et godt overblik over sine debitorer, har større chance for, at alle kunderne ender med at betale sine regninger. Virksomheden kan nemlig sende rykkere til de kunder, som har overskredet fristen for betalingen. Det vil sige, at virksomheden minder kunden om den manglende betaling. På den måde er der større sandsynlighed for, at vedkommende rent faktisk vil betale regningen.

Hvordan får en virksomhed en god debitorstyring?

En virksomhed med en effektiv debitorstyring forbedrer sine muligheder for, at alle kunderne betaler sine regninger til virksomheden. En effektiv debitorstyring indebærer bl.a., at man minder kunden om at betale. Helt konkret kan man gøre følgende for at have en god debitorstyring:

  • Betalingsbetingelserne: Sørg for, at betalingsbetingelserne er gjort tydelige for kunden, inden kunden overhovedet modtager sin vare. Det er med til at øge chancen for, at kunden betaler for varen, når den modtages.
  • Varen modtages: Hvis kunden fortsat ikke har betalt ved modtagelsen, er det en god idé, at virksomheden gensender fakturaen til kunden.
  • Oplys om konsekvenserne: Gør det tydeligt for kunden, hvad konsekvenserne er ved, at vedkommende overskrider fristen for betalingen.
  • Rykkere: Hvis kunden ikke betaler inden for fristen, skal virksomheden sende rykkere til kunden. Det er vigtigt, at virksomheden ikke venter lang tid med at sende rykkeren. Det forværrer chancerne for, at kunden ender med at betale.
  • Kunder, som har problemer med betalingen: Hvis virksomheden har en kunde, som gentagende gange har haft problemer med at betale til tiden, skal virksomheden holde ekstra godt øje. I den situation skal virksomheden være proaktiv og gøre en ekstra indsats fra starten for at modtage betalingen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.