CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR er en betegnelse for, at en virksomhed har et socialt ansvar i forhold til miljøet og samfundet generelt. Det er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, som på dansk kendes som en virksomheds samfundsansvar eller sociale ansvar. Selve formålet med CSR er, at virksomheden har et ansvar for omverdenen.

Eksempler på CSR

CSR er et vidt begreb. I sidste ende handler det om, at en virksomhed skal være ansvarsfuld og handle forsvarlig. Det gælder både i forhold til miljøet og lokalsamfundet. Det kunne f.eks. være:

  • At virksomheden sørger for, at medarbejderne i tredjelande får en fair løn og acceptable arbejdsforhold
  • At virksomheden anvender genanvendeligt emballage
  • At virksomheden donerer penge til velgørenhed
  • At virksomheden sponserer lokale sportsklubber

Hvad får virksomhederne ud af CSR?

Der er mange fordele for virksomhederne ved at tage deres samfundsmæssige ansvar seriøst. Det kan blandt andet bidrage til, at virksomheden får positiv omtale og goodwill. Det vil nemlig ofte tiltrække kunder, når en virksomhed er bevidst om sit sociale ansvar og forsøger at gøre en forskel.

CSR-strategier

En CSR-strategi betyder, at en virksomhed strategisk vurderer, hvordan virksomheden selv kan få mest muligt ud af sit arbejde med CSR. Det kunne f.eks. være gennem markedsføring, hvor virksomhed fortæller om, hvordan de skiller sig ud fra sine konkurrenter. På den måde forsøger virksomheden at tiltrække kunder.

Eksempel:Der er visse tøjselskaber, som producerer tøj med farlige kemikalier. En virksomhed kan derfor føre en CSR-strategi, hvor de markedsfører sig på, at de netop ikke bruger disse kemikalier. På den måde kan virksomheden tiltrække kunder fra de virksomheder, som ellers anvender de farlige kemikalier.

Når en virksomhed skal udarbejde sin CSR-strategi, er der en række forhold, som virksomheden skal tage stilling til. Det gælder bl.a. følgende:

  • Udvælge fokusområder, f.eks. om de vil fokusere på klimaet eller løn. Det kan bl.a. gøres på baggrund af kundernes ønsker
  • Udarbejde en politik på de fokusområder, som virksomheden har valgt. I politikkerne kan virksomheden gøre det klart, hvordan virksomhedens tilgang til samfundsansvaret er
  • Fastsætte rammerne for, hvordan de vil forfølge deres CSR-handlinger

Krav om rapportering af CSR  

Der er krav til, at bestemte virksomheder i Danmark skal rapportere om deres CSR-aktiviteter. Det gælder for de 50 største virksomheder i Danmark samt alle virksomheder, som har flere end 250 medarbejdere. I rapporten skal virksomheden redegøre for sine samfundsansvarlige tiltag, og hvordan tiltagene er til gavn for samfundet.

Udviklingen i CSR

CSR har ikke altid været udbredt, men er formentligt blevet påvirket af det øgede fokus på klimaet, den øgede globalisering m.m. Der er mange virksomheder, der tager deres sociale ansvar alvorligt. Det kan f.eks. ses ved, at mange store virksomheder udarbejder årlige rapporter, som beskriver, hvordan de har taget samfundsmæssigt ansvar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.