COO (Chief Operating Officer)

En COO er den næstøverste leder i en virksomhed, som ligger lige under den øverste leder, som er virksomhedens administrerende direktør (CEO’en). En COO er ansvarlig for den virksomhedens daglige drift. Det er en forkortelse for Chief Operating Officer, som på dansk kendes som vicedirektør.

Hvilke virksomheder har en COO?

Det er ikke alle virksomheder, som ansætter en COO. Det er typisk større virksomheder, som enten har en eller flere vicedirektører. Det er også muligt for virksomheden at ansætte en COO i en kort periode for at få hjælp og rådgivning til en afgrænset opgave. Det kunne f.eks. være, hvis virksomheden overvejer at omstrukturere eller udvide.

Hvilke opgaver har en COO?

En COO er ansvarlig for virksomhedens daglige drift. Det gælder både administrative og operationelle opgaver. De konkrete arbejdsopgaver vil dog afhænge af virksomhedens størrelse, branche og struktureringen i virksomheden. Generelt beskæftiger en COO sig med følgende opgaver:

  • Sørge for, at virksomhedens forretningsplan bliver eksekveret. Det betyder blandt andet, at COO skal uddelegere opgaverne mellem afdelingerne og kommunikere med de forskellige ledere og øvrige medarbejdere
  • Ansvarlig for salg og markedsføring, produktionen, logistikken, indkøb og udvikling
  • Overvejelser og løsninger på, hvordan det operationelle kan optimeres

Hvilke kompetencer skal en COO have?

Der er mange forskellige kompetencer, en COO helst skal besidde. Det er med til at sikre, at virksomheden arbejder hen mod sine mål og visioner. Det er følgende kompetencer:

  • Kendskab til virksomheden: Det er vigtigt, at vicedirektøren har et omfattende kendskab til hvad virksomheden arbejder med, og hvad virksomhedens vision og mål. Det gør, at opgaverne kan blive udført korrekt, samt at målene kan opfyldes.
  • Velformuleret og god kommunikation. På den måde sørger man for, at alle virksomhedens medarbejder er med på, hvad de skal arbejde med, og hvad virksomhedens mål er.
  • Strategisk og visionær. Det gør, at virksomheden er i forandring og følger med tiden.
  • Problemløsende og beslutningsdygtig. Det er vigtigt, at en COO kan træffe handlekraftige beslutninger hurtigt, når der opstår problemer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.