Contingency fee

En contingency fee er en engelsk betegnelse for det vederlag, en advokat modtager, hvis en sag afgøres til fordel for klienten. Vederlagets størrelse aftaler parterne typisk på forhånd, men det er oftest en procentdel af det beløb, klienten vinder. Man skelner mellem hhv. fixed contingency fee or variable contingency fee.

Fordele og ulemper for klienten

Contigency fees har både fordele og ulemper for klienten.

  • Fordel: Klienten undgår at betale en fast timepris, og klienten risikerer ikke at skulle betale advokaten, hvis sagen tabes
  • Ulempe: Advokaten er ikke sikret betaling for sit arbejde, og advokaten har måske ikke en stor motivation for at repræsentere klienten på den bedst mulige måde.

To typer af contingency fees

Der findes to forskellige typer af contigency fees:

  • Fixed contingency fee: Advokaten og klienten har på forhånd aftalt vederlaget. Hvis sagen bliver vundet, skal klienten betale en fast procentdel af det beløb, klienten vinder
  • Variable contingency fee: Vederlaget vil afhænge af, hvor kompleks sagen er, og hvor mange timer advokaten har brugt på den pågældendde sag.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.