Consensus

Consensus er et latinsk udtryk, der på dansk kendes som konsensus, enighed, samtykke eller overensstemmelse. Det betyder, at der skal være enighed mellem flere parter om et givent forhold eller problemstilling.

Eksempel:En virksomhed indgår en aftale med en leverandør om, at leverandøren skal levere 500 kg. kød inden for 5 dage. Der er dermed consensus mellem parterne om aftalen.