Compensatio

Hvis en person bærer skylden i et hovedkrav, men på samme tid har et modkrav mod en anden person, kan vedkommende ved en erklæring opfylde hovedkravet helt eller delvist ved at modregne med modkravet.

Eksempel:Louise har lånt 25.000 kr. af Henning. Henning har desuden lånt Louises bærbarcomputer, som han imidlertid glemmer i toget. Man kan derfor modregne, så værdien af Louises bærbar modregnes i de 25.000 kr., som hun ellers skylder Henning. Hennings krav mod Louise falder derfor til 20.000 kr.