Commitment

Begrebet commitment betyder, at man forpligter sig til at gøre noget bestemt. Når man har committet sig, er man bundet af sin forpligtelse.

Eksempel:En sangerinde indgår en aftale med en stor festival om at spille der til sommer mod betaling. Parterne er således i en commitment, fordi sangerinden har forpligtet at synge, og festival har forpligtet sig til at betale.