CMR-loven

CMR-loven er en lov om fragtaftaler ved international transport til lands. Loven fastsætter en række regler for transport af gods og passagerer til lands. Loven definerer bl.a. transportørens grundlæggende forpligtelser og håndteringen af skader, forsinkelser, erstatning m.m. Det er et krav, at mindst et af landene har tiltrådt CMR-konventionen, før loven gælder.   

Når det gælder varetransport, er loven med til at sikre, at parterne kender til deres rettigheder og forpligtelser. Loven indeholder dermed en række regler, herunder:

  • Dokumentation af dato for hhv. levering og modtagelse
  • Hvem der skal betale transportudgifterne?
  • Hvordan transportørens adfærd skal være?
  • Hvem der stilles til ansvar for eventuelle forsinkelser, mangler eller skader?

Formålet med CMR-loven

CMR-loven har til formål at effektivisere det internationale system for godstransport. Det gøres ved at fastsætte nogle regler for, hvordan godstransport internationalt skal forløbe, og samtidigt forhindre eventuelle tvister mellem transportøren og kunden. Loven udpensler dermed, hvad de forskellige parter har af forpligtelser og rettigheder over for hinanden. Det gælder bl.a., hvem der har ansvaret for dokumentation og forsikringer.

Hvornår gælder CMR-loven?

CMR-loven er en international lov, der udspringer af den internationale CMR-konvention. Loven gælder ikke, hvis godstransporten udelukkende sker inden for grænserne af ét land. Den finder anvendelse ved transport mellem:

  • To EU-medlemslande
  • Et EU-medlemsland og et tredjeland. I den forbindelse er det ikke vigtigt, om tredjelandet har tiltrådt CMR-konventionen. Det er tilstrækkeligt, at kun ét af landene har tiltrådt den.
  • To tredjelande, hvis begge parter har accepteret, at de vil følge loven

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.