Clearingcentral 

En clearingcentral er et selskab der driver værdipapirclearingvirksomhed. Clearingcentralen indgår i handel med værdipapirer som et mellemled mellem køber på den ene side og sælger på den anden side.

Værdipapirclearingvirksomhed må kun drives af clearingcentraler og Danmarks Nationalbank, jf. §51 i lov om værdipapirhandel, læs mere på retsinformation.dk

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.