Clearingcentral 

En clearingcentral er et selskab der driver værdipapirclearingvirksomhed. Clearingcentralen indgår i handel med værdipapirer som et mellemled mellem køber på den ene side og sælger på den anden side.

Værdipapirclearingvirksomhed må kun drives af clearingcentraler og Danmarks Nationalbank, jf. §51 i lov om værdipapirhandel, læs mere på retsinformation.dk