Clausula rebus sic stantibus

Klausul om at aftalen kun er juridisk gældende, såfremt de forholdene, som kontrakten er indgået under, ikke ændre sig. En klausul der kan forekomme i kontrakter.

Klausulen i en kontrakt, blev førhen antaget som et stiltiende forbehold. Denne antagelse er dog ikke gældende længere, hvad angår privatretlige aftaler. I dag er hovedregel, i privatretlige aftaler, at kontrakten skal overholdes uanset forandringer, medmindre omstændighederne ændrer sig væsentligt i forhold til hvordan de så ud på aftaletidspunktet.